หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2559

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงานและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชนทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
 
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
 
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชานอย่างทั่วถึง
 
จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกด้านให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 062-623-1490
 
  จำนวนผู้เข้าชม 17,572,019 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10