หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 
 

การไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลโนนเจริญมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง

แหล่งน้ำดิบสำรองที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 6 แห่ง
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 2

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 11 แห่ง

สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิ้ล T.V.) จำนวน 7 แห่ง

เสียงไร้สาย จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 44 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 40 คน

อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 9 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 41 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 114 คน

อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 33 คน
 

ธนาคาร (ธกส.) จำนวน 1 แห่ง

ปั้มน้ำมันและหรือแก๊ส จำนวน 4 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 41 แห่ง

สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 14 แห่ง

ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 แห่ง

โรงสีชุมชน จำนวน 7 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 แห่ง

ร้านตัดผม จำนวน 4 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 แห่ง

ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายของ จำนวน 95 แห่ง

ร้านสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 แห่ง

บ้านเช่า จำนวน 5 แห่ง

ร้านขนมจีน จำนวน 1 แห่ง

เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง

ร้านเหล็กดัด จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมปะกางเกง จำนวน 1 แห่ง

คลินิก จำนวน 2 แห่ง