หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 


สิบเอกสุวรรณ์ เครื่องไธสง
ปลัดเทศบาล


นางธัญวรัตน์ เพ็งประโคน
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวสายใจ ชำนิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวมะลิ สิงห์รัมย์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวสุวรรณนภา กลุ่มยา
นักทรัพยากรบุคคล


นายพีระวัฒน์ สมัครประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประเชิญ แก้วตะพาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสวรรค์ ธรรมนาม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวรรณี ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ