หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

เมรุ จำนวน 7 แห่ง
 

สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนเจริญ จำนวน 1 แห่ง
 
   
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
โรงเรียนมัธยม มี 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ ที่ตั้ง บ้านหัวถนนหมู่ที่ 7
ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล มี 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์ กศน.ตำบลโนนเจริญ ที่ตั้ง บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มี 11 แห่ง (มีทุกหมู่บ้าน)
 
 

โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 4 เตียง จำนวน 1 แห่ง
  (รพ.สต.โนนเจริญ)      

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 170 คน

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ มีอัตราร้อยละ 100
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ลอยกระทง,บุญกลุ่มข้าวใหญ่, บุญเบิกบ้าน, ทอดกฐิน, เทศน์มหาชาติ,แห่เทียนพรรษา,สงกรานต์
วัฒนธรรมที่สำคัญ

ทำบุญตักบาตร, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, แห่นาค, เลี้ยงศาลปู่ธรรมจักร, วันแซนโดนตา, ทำบุญหมู่บ้าน, การพูดภาษาพื้นบ้าน