หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1337) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2550 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1411) [บัญชีจัดสรรฯ] 27 ก.ค. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระภาษี ต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1398) 26 ก.ค. 2550
การจัดสรรอัตราผู้ดูแลเด็ก (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1394) 25 ก.ค. 2550
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1386) 25 ก.ค. 2550
โครงการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1387) 25 ก.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท.ครั้งที่ 7/2550 (ประจำเดือนกรกฎาคม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว349) 24 ก.ค. 2550
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว353) 24 ก.ค. 2550
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว101) 24 ก.ค. 2550
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 รุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1382) 23 ก.ค. 2550
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1380) 23 ก.ค. 2550
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมให้ อปท. ดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (มท 0802.4/ว231) 23 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(สำหรับ อปท.ทั่วประเทศ)(กำหนดการฝึกอบรม) [ปฏิทินการฝึกอบรมของ อปท.ทุกแห่ง] [แผนที่การฝึกอบ [แผนที่การฝึกอบรม] 20 ก.ค. 2550
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (มท 0803/ว1329) 20 ก.ค. 2550
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1362) 20 ก.ค. 2550
ขอเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1366) 20 ก.ค. 2550
การลาอุปสมบทเพื่อร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว1374) 20 ก.ค. 2550
ขอข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อปท. เพื่อใช้ในการจัดสอบ O-NET ปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1360)โปรแกรม gpa123 [ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA 123] [คู่มือ gpa123] 19 ก.ค. 2550
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 8 ใหม่ (มท 0807.3/ว256) 19 ก.ค. 2550
ปรับกำหนดการการฝึกอบรมหลักสูตรจนท./จพง.กง.บช. รุ่น11,จนท./จพง.พัสดุ รุ่น10 และจนท./จพง.ธุรการ รุ่น 15 (มท 0807.3/ว255) 19 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     929      930      931      932     (933)     934      935      936      937     ....หน้าสุดท้าย >> 967
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 044-197-227
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,669,911 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10