หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนเจริญ    16 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนเจริญ   16 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนเจริญ   22 ก.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน   30 เม.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการใข้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป้นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   30 เม.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   30 เม.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 เม.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยืนแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562   11 ก.พ. 2562 153
  (1)     2      3      4