หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 


นายสวิน เฌอรัมย์
ประธานสภาเทศบาล
 


นายพีรพงศ์ พิกุล
รองประธานสภา


สิบเอกสุวรรณ์ เครื่องไธสง
เลขานุการสภา
 
 


นางสมพร สแตร็ทตัน
สมาชิกสภา เขต 1


นายคำดี พรมบุตร
สมาชิกสภา เขต 1


นายบุญสี เหล็กสี
สมาชิกสภา เขต 1


นายบุญใส กระจ่างจิต
สมาชิกสภา เขต 1


นายบุญหลาย พาชื่นใจ
สมาชิกสภา เขต 1


นายจิระศักดิ์ แสงแก้ว
สมาชิกสภา เขต 2


นายชนะ ปะวันเนาว์
สมาชิกสภา เขต 2


นายชาว ปากประโคน
สมาชิกสภา เขต 2


นายทวี มาแสวง
สมาชิกสภา เขต 2


นายยอด ยงปัญญา
สมาชิกสภา เขต 2