หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 31 พ.ค. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและประกอบอาหารกลางวัน (ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 107