หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็ก บ้านสามขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และป้ายจราจร บอกเส้นทาง ป้ายเตือน (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเวร่าทัสคาฟ่า ๒๒๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ ป้าย (พร้อมโครง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อตุ้ควบคุมแสดงการทำงานของปั้ม บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30