หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๒๕๐๖ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ พยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน บย ๓๕๖๕ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อเก้่าอี้ทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ในเขตตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อโตีะทำงาน แบบเหล็ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48