หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๘๑-๗๓๕๓ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อชุดสาธิตการแปรงฟัน (โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการจัดทำแผนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39