หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 


นายสมใจ เขมะปัญญา
นายกเทศมนตรี
 


นายขาว อินทร์งาม
รองนายกเทศมนตรี


นายทนงศักดิ์ มาประโคน
รองนายกเทศมนตรี
 


นายสาลี ธรรมนาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี


จ.ส.ต. มนูศักดิ์ ศรีนาค
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี